Oldal kiválasztása

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő

1.1. Az adatkezelő az R-med Kft. (székhely: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 88-90.; cégjegyzékszám: 01-09-268148; adószám: 10886775-2-41) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

1.2. Adatkezelő az R-med Orvosi Műszergyártó és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: „R-med”) termékeinek, szolgáltatásainak az ügyfelekkel való megismertetését, rendszerei használatának támogatását, a felhasználóinak kiszolgálását, sport, wellness, egészség témájú szakmai rendezvények szervezését, sport, egészséges életmód témájú tanfolyamok szervezését, szakmai tanulmányok közzétételét, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, és ezeknek a keretében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

2.4. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

3. Az adatkezelés célja

3.1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, sport, egészség, wellness tevékenységük fejlesztésére irányuló tanácsadás, a szolgáltatáshoz tartozó rendszerek használatának támogatása, felhasználóinak kiszolgálása, sport, egészség, wellness témájú szakmai rendezvények szervezése, szakmai tanulmányok közzététele, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása, amely az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések tekintetében az alábbiakat foglalja magában:

Tanfolyamokra, workshopokra való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — a tanfolyamokra jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása;

Online tanfolyamokra való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — az online tanfolyamokra jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása;

Táborokra való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — a táborokra jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása;

Digitális anyagok, tanulmányok letöltése, vásárlása és szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció, oktatás (ingyenes szolgáltatás nyújtása), tájékoztatás, kapcsolattartás — a regisztrálók tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;

Tagsági rendszerű online videós tudásbázisba történő regisztráció, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — a tagsági rendszerbe feliratkozókkal való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása;

Tagsági rendszerű online videós tudásbázis ingyenes kipróbálása, regisztráció, szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, felhasználók azonosítása — a felhasználók azonosítása, velük való kapcsolattartás;

Fitnesz edzésre, személyi edzésre, csoportos fitnesz órára való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — az edzésekre, órákra jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása;

Gyógytorna, manuálterápia, mozgásanalízis foglalkozásokra való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — a gyógytornára, manuálterápiára, mozgásanalízisre jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása

Webáruház termékek vásárlóinak kiszolgálása — a vásárlók tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;

Viszonteladói Partnerprogramra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlattétel, ajánlat elbírálása — a jelentkezők tájékoztatása az ajánlatuk elbírálásának eredményéről, a jelentkezőkkel való kapcsolattartás;

Szakmai és üzleti előadáson való ingyenes részvétel szándékát kifejező regisztráció, kapcsolattartás, rendezvény során való kiszolgálás — a rendezvény résztvevőinek tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;

Informatikai és egyéb szolgáltatások, oktatási termékek vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás — a vásárlók tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;

Ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás — az ügyfelek tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;

Állásajánlatra jelentkezők pályázatainak elbírálása, pályázókkal való kapcsolattartás — a pályázók tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;

Szakmai és üzleti hírlevél küldése, direkt marketing — hírlevél-küldés.

4. A kezelt adatok köre

4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

Tanfolyamokra, workshopokra való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve,szakmai végzettség, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; számlázási cégadatok;

Online tanfolyamokra való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, szakmai végzettség, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; számlázási cégadatok;

Táborokra való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; számlázási cégadatok;

Digitális anyagok, tanulmányok letöltése, vásárlása és szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció, oktatás (ingyenes szolgáltatás nyújtása), tájékoztatás, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; számlázási cégadatok;

Tagsági rendszerű online videós tudásbázisba történő regisztráció, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; bankkártya adatok; számlázási cégadatok;

Tagsági rendszerű online videós tudásbázis ingyenes kipróbálása, regisztráció, szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, felhasználók azonosítása — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; bankkártya adatok; számlázási cégadatok;

Fitnesz edzésre, személyi edzésre, csoportos fitnesz órára való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; számlázási cégadatok;

Gyógytorna, manuálterápia, mozgásanalízis foglalkozásokra való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; számlázási cégadatok;

Webáruház termékek vásárlóinak kiszolgálása — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; számlázási cégadatok;

Viszonteladói Partnerprogramra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlattétel, ajánlat elbírálása — vezetéknév, utónév, e-mail cím, weboldal, cégnév, egyéb megjegyzések, mobil telefonszám;

Szakmai és üzleti előadáson való ingyenes részvétel szándékát kifejező regisztráció, kapcsolattartás, rendezvény során való kiszolgálás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, weboldal, cégnév, egyéb megjegyzések, mobil telefonszám;

Informatikai és egyéb szolgáltatások, oktatási termékek vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; számlázási cégadatok;

Ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám;

Állásajánlatra jelentkezők pályázatainak elbírálása, pályázókkal való kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, mobil telefon szám, hajlandóság próbafeladat megoldására, szakmai készségfelmérő feladatok megoldása; szakmai önéletrajz; egyéb megjegyzés;

Szakmai és üzleti hírlevél küldése, direkt marketing — vezetéknév, utónév, lakóhely, e-mail cím, mobil telefon szám.

4.2. Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

4.3. Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében – az Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – az alábbiakban meghatározott időtartamra terjed ki:

Tanfolyamokra, workshopokra való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — a tanfolyam befejeződésének időpontjától számított 12 hónap;

Online tanfolyamokra való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — a tanfolyam befejeződésének időpontjától számított 12 hónap;

Táborokra való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — a tábor befejeződésének időpontjától számított 12 hónap;

Digitális anyagok, tanulmányok letöltése, vásárlása és szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció, oktatás (ingyenes szolgáltatás nyújtása), tájékoztatás, kapcsolattartás — az utolsó megkeresés időpontjától számított 12 hónap;

Tagsági rendszerű online videós tudásbázisba történő regisztráció, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — az utolsó megkeresés időpontjától számított 6 (hat) hónap;

Tagsági rendszerű online videós tudásbázis ingyenes kipróbálása, regisztráció, szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, felhasználók azonosítása — a regisztráció megszűnésének időpontjától számított 12 hónap;

Fitnesz edzésre, személyi edzésre, csoportos fitnesz órára való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — az utolsó megkeresés időpontjától számított 12 hónap;

Gyógytorna, manuálterápia, mozgásanalízis foglalkozásokra való jelentkezés, vásárlás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás — az utolsó megkeresés időpontjától számított 12 hónap;

Webáruház termékek vásárlóinak kiszolgálása — az utolsó megkeresés időpontjától számított 12 hónap;

Viszonteladói Partnerprogramra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlattétel, ajánlat elbírálása — az utolsó megkeresés időpontjától számított 12 hónap;

Szakmai és üzleti előadáson való ingyenes részvétel szándékát kifejező regisztráció, kapcsolattartás, rendezvény során való kiszolgálás — a rendezvény befejeződésének időpontjától számított 12 hónap;

Informatikai és egyéb szolgáltatások, oktatási termékek vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás — az utolsó megkeresés időpontjától számított 6 (hat) hónap;

Ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás — az utolsó megkeresés időpontjától számított 12 hónap;

Állásajánlatra jelentkezők pályázatainak elbírálása, pályázókkal való kapcsolattartás — az álláspályázat lezárulásának időpontjától számított 12 hónap;

Szakmai és üzleti hírlevél küldése, direkt marketing — korlátlan időtartam a hírlevélről való leiratkozás időpontjáig.

5.3. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is.

5.4. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

5.5. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

5.6. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.

6. Az adatkezelés módja

6.1. Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

6.2. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

6.3. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

az Adatkezelő munkatársai;

az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;

egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;

a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;

egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

7. Adatfeldolgozás

7.1. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozók szolgáltatását:

ShopRenter.hu Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.) — webáruház rendszer
SalesAutopilot Kft. (1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.) — automatikus levélküldés, folyamatkezelés
Acuity Scheduling, Inc. (90 State Street, STE 700 Office 40, Albany, New York 12207.) — Jelentkezési rendszer

8. Adatbiztonság

8.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

8.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

8.3. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

9. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

9.1. Az Érintett

tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

kérheti személyes adatainak helyesbítését;

kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;

tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

9.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
9.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
9.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
9.5. A személyes adatot törölni kell, ha

a kezelése jogellenes;

az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;

az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

az adatkezelés célja megszűnt;

az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

10. Jogorvoslat

10.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

10.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.
10.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

10.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. Egyoldalú módosíthatóság

11.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

11.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.