Oldal kiválasztása

Részvétel feltételei

Hallgató az online form kitöltésével és elküldésével jelentkezik R-med Kft. által meghirdetett képzésre, mellyel egyidejűleg elfogadja az alábbiakat:

A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy:

Az elméleti és gyakorlati ismereteket elsajátítja, az oktatáson lelkiismeretesen részt vesz, az elvárásoknak megfelelően felkészül, a tanulmányi kötelezettségeknek, legjobb tudása szerint eleget tesz, az oktatási helyszín házirendjében rögzített előírásokat magára nézve kötelezőnek tartja.
Személyi adataiban bekövetkezett változásokat a tanfolyamvezetőnek jelzi
A képzési díjat a jelentkezéskor kiválasztott mód alapján (egy összegben vagy két összegben) megfizeti R-med Kft-nek.
Amennyiben hallgató magatartásával akadályozza az oktatás menetét, a tanfolyamot önhibájából abbahagyja vagy pénzügyi kötelezettségének határidőre nem tesz eleget Szervező kizárja a képzésből
Kizárás esetén Hallgató a Képzővel szemben semmiféle anyagi igényt nem támaszthat, arról a jelentkezési és részvételi feltételek elfogadásával egyidejűleg lemond és a befizetett tanfolyami díjat visszakövetelni nem jogosult, a tanfolyami díj meg nem fizetett részét pedig 8 napon belül a Képzőnek tartozik megfizetni.
Ha a hallgató bizonyítottan önhibáján kívül nem tud a tanfolyami kötelezettségeinek eleget tenni, úgy a szerződő felek közötti anyagi ügyek rendezése külön megállapodás tárgyát képezi. A bizonyítási kötelezettség ez esetben a hallgatót terheli.
A megkezdett képzés költsége nem fizethető vissza. Megkezdettnek minősül a képzés a jelentkezés lezárásának napján.
Szállás, étkezés költségét a képzési díj nem tartalmazza. A Hallgató tudomásul veszi ezen többlet költségek felmerülésének a lehetőségét, és annak felmerülte esetén ezen költségeket saját maga viseli.

A Képző kötelezettségei:

Kötelezettséget és felelősséget vállal a meghirdetett képzés meghatározott tanfolyami oktatás lebonyolításáért, a képzés minőségéért, a közreműködők tevékenységéért.
Biztosítja a Hallgató számára a képzéshez szükséges feltételeket.
A hallgató adatait az adatvédelmi törvényben előírt módon kezeli.

Fizetés két részletben:

Egyes tanfolyamok díja két részletben is befizethető*, az alábbiakban rögzített feltételekkel: A jelentkező a jelentkezést követően a képzési díj 50%-át 8 napon belül az R-med Kft. bankszámla számára köteles átutalni a levélben található díjbekérő alapján. Az előleg befizetésével egyidejűleg a jelentkező jelen tájékoztatóban foglalt feltételeket elfogadja. A befizetett előlegről előlegszámlát állítunk ki.

*Azoknál a tanfolyamoknál vehető igénybe a részletfizetés, amelyek jelentkezési űrlapján fel van tüntetve ilyen opció.

A tanfolyami díj második és egyben utolsó fennmaradó összegét egy összegben, átutalással a jelentkező legkésőbb a képzés időpontja előtt 5 nappal köteles megfizetni a fentiekben rögzített módon, azért, hogy a tanfolyamra biztosíthassuk a helyét.

Képző adatai:

Cégnév: R-med Kft.
Székhely és Számlázási cím: 1133 Hegedűs Gyula utca 88-89.
Telephely: 1133 Budapest, Tisza u.18.
Cégjegyzékszáma: 01-09-268148
Képviselője: Rózsavölgyi Lajos ügyvezető